• Hulp
  • Systeem
TTrauma Centrum Nederland richt zich op volwassenen met een posttraumatische stressstoornis. Deze kan ontstaan als iemand iets heel ergs heeft meegemaakt, zoals bijvoorbeeld een winkelier die is overvallen, iemand die een ongeluk heeft gehad, een oorlogsveteraan, maar ook een conducteur die is bedreigd tijdens het werk. Die gebeurtenis kan dan steeds op een indringende manier in gedachten, dromen of lichaam terugkomen. Het is alsof de gebeurtenis zich telkens weer voor hun ogen afspeelt, alsof het steeds opnieuw wordt beleefd.

In een innovatief achtdaags programma behandelen we trauma's waarbij zowel patiënten als hun gezin worden betrokken. Het programma bestaat uit verschillende evidence-based behandelmethoden.

Hoe gaan wij te werk?

Trauma Centrum Nederland heeft een specifieke geïntegreerde behandelmethode ontwikkeld waarbij de behandeltijd van 1½ jaar (of langer) naar 8 dagen wordt teruggebracht. Cliënten kunnen daardoor dus veel sneller weer hun normale leven en werk oppakken. In binnen- en buitenland zijn al goede ervaringen opgedaan met een korte en intensieve behandelmethode. Het behandelprogramma bestaat uit een unieke combinatie van wetenschappelijk onderbouwde behandelmethoden, vaktherapieën, lichaamsgerichte behandeling en ontspanningsactiviteiten. Dit wordt gecombineerd met het verblijf van cliënten op locatie. Indien door u gewenst, is er de laatste dag van de behandeling ruimte om uw familieleden of andere naasten op locatie bij de behandeling te betrekken.

Hulp