Stap 2: Intake op locatie

 

Wat kunt u verwachten

Tijdens het intakegesprek op locatie van Trauma Centrum Nederland vindt het echte onderzoek plaats. Deze gesprekken duren maximaal 2,5 uur. U heeft het gesprek met een psycholoog en regiebehandelaar en mogelijk ook bij de psychiater. Het heeft onze voorkeur dat u tijdens dit gesprek een naast betrokkene meeneemt.

De behandelaren gaan in deze fase dieper in op uw klachten. Aan de hand van de gesprekken wordt een diagnose gesteld en een behandeladvies gemaakt. In overleg met de regiebehandelaar worden er voorlopige behandeldoelen bepaald. Deze doelen worden vastgelegd in het voorlopige behandelplan.

Het is mogelijk dat wij na dit intakegesprek tot de conclusie komen dat Trauma Centrum Nederland u (nog) niet kan bieden wat u nodig hebt en dat een andere instelling dit wel kan bieden. In dat geval verwijzen wij u terug naar de huisarts of andere verwijzer. Uw huisarts of andere verwijzer krijgt dan een brief met daarin de diagnose, conclusies en eventuele adviezen voor verdere behandeling elders. Dit doen wij uiteraard in overleg met u.

Soms wordt er voor gekozen om een verlengde intake te doen. U wordt dan voor een second opinion, nogmaals uitgenodigd voor intake op locatie. Dit gesprek zal dan altijd plaats vinden bij de psychiater.

Klinisch verblijf of ambulante zorg

In het wekelijks intake overleg bespreken de behandelaren of u in aanmerking komt voor klinisch verblijf (opname) of ambulante zorg (dagbehandeling). Hierbij kijken we naar de behandelgeschiedenis van uw trauma, de risico taxatie voor tijdens de traumabehandeling en uw medische gegevens. Op basis hiervan geeft Trauma Centrum Nederland een behandeladvies en een behandelbesluit. Vervolgens wordt de datum voor behandeling met u afgestemd. U ontvangt van de cliëntadministratie een welkomstbrief met nadere informatie over uw behandeling en eventueel verblijf.

Wat kunt u zelf al voorbereiden

Komt u bij ons voor een intakegesprek op locatie, dan vragen wij u om alvast de volgende informatie te verzamelen.

Neemt u in ieder geval mee

- een geldig ID-kaart, paspoort of rijbewijs mee omdat wij uw identiteit dienen te controleren

- uw verzekeringsgegevens

Om goed te kunnen beoordelen wat voor u het beste gaat passen

-Ambulante zorg (dagbehandeling)

-Klinische zorg (verblijf op locatie)

vragen wij u om ook volgende informatie mee te nemen:

1.     Welke ambulante behandeling voor PTSS heeft reeds plaatsgevonden?

2.     Waar heeft deze plaatsgevonden?

3.     Voor welke periode?

4.     Wat was de frequentie van de behandeling?

(b.v. 1x per week of 2x per week)

5.     Wat was de intensiteit?

6.     Wat was het effect?

Antwoorden op deze vragen hebben wij evenzo nodig, wanneer wij voor u een machtiging voor verblijf bij uw zorgverzekeraar moeten aanvragen.