Posttraumatische stressstoornis

PTSS staat voor Post Traumatische Stress Stoornis en is een psychische aandoening. De aandoening valt onder ‘trauma- en stressorgerelateerde stoornissen’. De aandoening ontstaat als gevolg van ernstige stressgevende situaties, waarbij sprake is van levensbedreiging, ernstig lichamelijk letsel of een bedreiging van de fysieke integriteit. Het zijn traumatische gebeurtenissen.

Enkele voorbeelden

  •  In ernstige mate en gedurende een langere tijd gepest zijn
  •  Verlies van een dierbare
  •  Gewelddadige aanvallen, agressie of bedreigingen
  •  Getuige zijn van extreem geweld
  •  Verkrachting, seksueel misbruik of incest
  •  Kindermishandeling
  •  Zware ongelukken
  •  Et cetera

Vrijwel alle mensen ervaren hinderlijke symptomen wanneer zij een traumatische situatie hebben meegemaakt. Zij slapen bijvoorbeeld slechter, zijn extra op hun hoede, zijn gespannen en/of krijgen een naar gevoel wanneer zij aan de situatie terugdenken. Een deel van de mensen heeft echter ernstiger symptomen. Zij hebben bijvoorbeeld herbelevingen of flashbacks. Ze doen er alles aan om maar niet herinnerd te worden, zijn extreem gespannen, prikkelbaar, snel geïrriteerd en/of hebben hevige schrikreacties.

Als deze symptomen korter dan een maand duren na de traumatische gebeurtenis, dan spreken we van een acute stressstoornis. Wanneer deze symptomen langer dan een maand duren, kan er sprake zijn van PTSS. PTSS is met behandeling te genezen of te verbeteren.

De (voorlopige) diagnose PTSS moet gesteld worden door de huisarts, psycholoog of psychiater. Trauma Centrum Nederland controleert deze diagnose of stelt deze diagnose vast tijdens de intake telefonisch en intake op locatie.