Eisen aan de verwijsbrief

Zorgdomein

Wij werken met Zorgdomein. U kunt uw cliënt bij voorkeur via Zorgdomein aanmelden.

Fax

Ons Faxnummer is 088 - 0221101

Papier

Verwijzen op papier is ook mogelijk. Voordat wij cliënten voor een intake uitnodigen, willen wij de originele, aan ons gerichte verwijsbrief van arts of psychiater ontvangen hebben.

 

Eisen

De verwijsbrief moet verwijzen naar de specialistische GGZ en moet derhalve voldoen aan de minimale eisen van NZa en dus de volgende elementen bevatten:

- NAW-gegevens, BSN en geboortedatum cliënt

- Actueel telefoonnummer en e-mail adres van cliënt

- Datum verwijzing (niet ouder dan een half jaar voor de eerste behandeldatum )

- Naam en functie van de verwijzer

- AGB-code van de verwijzer

- Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzerUit de brief dient duidelijk te blijken dat er sprake is (het vermoeden van) een psychische stoornis met specifiek de benoeming van de stoornis PTSS (door middel van DSM-V code of op een andere manier).

Onze gegevens

Trauma Centrum Nederland

info@cm-trauma.nl

AGB code: 2222 1067