Verwijzen naar Trauma Centrum Nederland

Onze behandeling valt onder de basisverzekering. Met sommige zorgverzekeraars hebben wij geen contract. Voor klinische behandeling moet dan een machtiging worden aangevraagd. De aanvraag van deze machtiging verzorgd Trauma Centrum Nederland.

Heeft u vragen of Trauma Centrum Nederland gecontracteerd is bij uw zorgverzekeraar, neem dan contact op met uw zorgverzekering.

Afgezien van het wettelijk eigen risico kan er, afhankelijk van het type polis, sprake zijn van een eigen bijdrage. Wij maken hierover altijd duidelijke afspraken met de cliënt zodat er geen onverwachte kosten zijn. Wanneer u wilt overleggen over de mogelijkheden kunt u een e-mail sturen naar  info@cm-trauma.nl  of bellen met 088-022 11 00. U kunt in de e-mail aangeven wanneer het u uitkomt om teruggebeld te worden.

Zorgdomein

Wij werken met Zorgdomein. U kunt uw cliënt bij voorkeur via Zorgdomein aanmelden.

Fax

Ons Faxnummer is 088 - 0221101

Papier

Verwijzen op papier is ook mogelijk. Voordat wij cliënten voor een intake uitnodigen, willen wij de originele, aan ons gerichte verwijsbrief van arts of psychiater ontvangen hebben.

 

Eisen

De verwijsbrief moet verwijzen naar de specialistische GGZ en moet derhalve voldoen aan de minimale eisen van NZa en dus de volgende elementen bevatten:

- NAW-gegevens, BSN en geboortedatum cliënt

- Actueel telefoonnummer en e-mail adres van cliënt

- Datum verwijzing (niet ouder dan een half jaar voor de eerste behandeldatum )

- Naam en functie van de verwijzer

- AGB-code van de verwijzer

- Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer

Uit de brief dient duidelijk te blijken dat er sprake is (het vermoeden van) een psychische stoornis met specifiek de benoeming van de stoornis PTSS (door middel van DSM-V code of op een andere manier).

Onze gegevens

Trauma Centrum Nederland

zorgadministratie@cm-trauma.nl

AGB code: 2222 1067