Psychologen (basis-, gz- en klinisch psychologen)

Als psycholoog bij Trauma Centrum Nederland ben je een belangrijke professional binnen het multidisciplinaire team

Je werkt binnen een multidisciplinair team, dat naast psychologen bestaat uit andere professionals zoals: de psychiater, verpleegkundigen, orthopedagogen, psychomotorisch therapeuten en fysiotherapeuten

Je verricht therapieën (EMDR en Imaginaire Exposure) en zorgt voor heldere verslaglegging in het EPD

Samen met andere disciplines ben je verantwoordelijk voor de individuele behandeling en zorg voor onze cliënten

Je hebt een belangrijke rol in zowel de fase van aanmelding en intake, het behandelprogramma op locatie en de vervolgbehandeling

Je geeft voorlichting en training aan cliënten, de naasten van cliënten en collega’s

Je geeft informatie en beantwoordt consultatievragen van verwijzers en andere zorgaanbieders

Afhankelijk van je ervaring en niveau (basis-, gz-, of klinisch psycholoog) voer je extra taken uit en ben je verantwoordelijk overeenkomstig dat niveau (bijvoorbeeld als regiebehandelaar, het uitvoeren van beleidsmatige taken, voorzitterschap van het MDO, supervisor, stagebegeleider, leiden en begeleiden van intervisies, invulling geven aan opleidingsdagen, uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, etc.)

Als professional heb je een grote zelfstandigheid en verantwoordelijkheid voor ook de organisatorische uitvoering van de werkzaamheden

Je bent een persoon die weet aan- en door te pakken

Je bent een persoon die eigenaarschap toont

Je hebt humor

Je bent een persoon die zich kwetsbaar kan opstellen en reflectief is

Je bent een sociaal vaardige, initiatiefrijke en innovatieve professional die goed kan omgaan met stressvolle situaties

Je vindt het een uitdaging om jezelf op persoonlijk gebied en op het gebied van psychotrauma door te ontwikkelen

Je bent een basis-, gz- of klinisch psycholoog

Je bent een BIG-geregistreerd psycholoog (m.u.v. de basispsycholoog) en hebt kennis en ervaring met psychotrauma’s en/of je wilt je graag (verder) ontwikkelen in dit specialisme

Je hebt minimaal basis-EMDR en VGCt 

Een dynamische werkplek in een jong team dat met passie, kennis en kunde zorg biedt aan onze cliënten

Een organisatie waarin iedere medewerker een cruciale rol vervult en ook als zodanig wordt gefaciliteerd. Een beleid dat zich actief richt op de medewerkers omdat zij onmisbaar zijn in de te halen behandel- en organisatiedoelstellingen, waaronder het hoge niveau van zorg dat wij onze cliënten willen bieden

Een organisatie die zich actief richt op de ontwikkeling van de individuele medewerker, de teams en op de organisatie als geheel

Primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de cao-GGZ

 

Voor meer informatie of solliciteren kunt u een mail sturen aan werken@cm-trauma.nl