Verpleegkundigen (niveau 4, hbo-v, spv en verpleegkundig specialist Ggz)

Als verpleegkundige bij Trauma Centrum Nederland ben je een belangrijke professional binnen het multidisciplinaire team

Je werkt binnen een multidisciplinair team, dat naast verpleegkundigen bestaat uit andere professionals zoals: de psychiater, psychologen, orthopedagogen, psychomotorisch therapeuten en fysiotherapeuten

Je verricht observaties, zorgt voor heldere verslaglegging in het EPD en voert het medicatiebeleid uit

Je geeft andere professionals gevraagd en ongevraagd advies over psychiatrische ziektebeelden en medicatie

Samen met andere disciplines ben je verantwoordelijk voor de individuele behandeling, de groepsactiviteiten, het soepele verloop van het dagelijkse behandelprogramma en de 24/7-uurs verpleegkundige zorg voor onze cliënten

Je hebt een belangrijke rol in zowel de fase van aanmelding en intake, het behandelprogramma op locatie en de vervolgbehandeling

Je geeft voorlichting en training aan cliënten, de naasten van cliënten en collega’s

Als professional heb je een grote zelfstandigheid en verantwoordelijkheid voor ook de organisatorische uitvoering van de werkzaamheden

Je draait mee in onze continue dienstverlening, dus naast ochtend-middag-avond ook periodiek in de nacht- en weekenddiensten.

Je bent een persoon die weet aan- en door te pakken.

Je bent een persoon die eigenaarschap toont.

Je hebt humor

Je bent een persoon die zich kwetsbaar kan opstellen en reflectief is

Je bent een sociaal vaardige, initiatiefrijke en innovatieve professional die goed kan omgaan met stressvolle situaties

Je vindt het een uitdaging om jezelf op persoonlijk gebied en op het gebied van psychotrauma, door te ontwikkelen

Je bent een BIG-geregistreerde verpleegkundige en hebt kennis van en ervaring met psychiatrie

Je hebt actuele kennis van medicatie in het algemeen en psychofarmaca in het bijzonder

Je hebt affiniteit met zorg bieden aan individuen en groepen en je kunt zowel in teamverband als zelfstandig werken

Een dynamische werkplek in een jong team dat met passie, kennis en kunde zorg biedt aan onze cliënten

Een organisatie waarin iedere medewerker een cruciale rol vervult en ook als zodanig wordt gefaciliteerd. Een beleid dat zich actief richt op de medewerkers omdat zij onmisbaar zijn in de te halen behandel- en organisatiedoelstellingen, waaronder het hoge niveau van zorg dat wij onze cliënten willen bieden

Een organisatie die zich actief richt op de ontwikkeling van de individuele medewerker, de teams en op de organisatie als geheel

Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de cao-GGZ

 

Voor meer informatie of solliciteren kunt u een mail sturen aan werken@cm-trauma.nl