Vergoedingen door zorgverzekeraars

Geen verrassingen, altijd duidelijkheid vooraf. Voorafgaand aan de intake vragen wij u om uw polisgegevens met ons te delen. Zo kunnen wij rekening houden met de specifieke eisen die in uw situatie gelden.

Vergoeding door uw zorgverzekeraar uit basispakket

Ons programma valt altijd onder de basisverzekering. Dit is vastgelegd in de Zorgverzekeringswet en geldt ook als uw zorgverzekeraar géén contract met ons heeft afgesloten.

Verplicht eigen risico

U betaalt wel altijd het wettelijk verplichte eigen risico van € 385. Als u zelf een vrijwillig hoger eigen risico heeft genomen, dan kan dit bedrag dus hoger uitvallen. Als uw eigen risico al geheel of gedeeltelijk verbruikt is, kan het ook lager zijn. U kunt bij uw zorgverzekeraar opvragen hoe hoog het openstaande bedrag aan eigen risico precies is.

Soms extra eigen bijdrage

Uw zorgverzekering vergoedt dus altijd óf alle kosten, óf het grootste deel daarvan. Dit laatste is afhankelijk van uw polis. Dan kan het zijn dat Trauma Centrum Nederland u een extra eigen bijdrage in rekening brengt. Als dit het geval is, zullen wij dit altijd vooraf schriftelijk met u vastleggen om ongewenste verrassingen te voorkomen.